Pozvánka na 3. členskou schůzi

Pozvánka_3.členská schůze MRG