Manažer

  1. Manažer je administrativním orgánem svazku. Manažer zajišťuje především administrativní činnosti, funkční zázemí, informační servis o činnostech svazku, vede seznam členů svazku, zajišťuje propagaci svazku a aktualizaci internetových stránek. Manažer vede evidenci členských příspěvků a zabezpečuje zázemí pro činnost jednotlivých orgánů svazku.
  2. Manažer je také vedoucím zaměstnancem svazku, který zajišťuje realizaci svěřených úkolů a běžný chod svazku.
  3. Manažer vystupuje vůči ostatním zaměstnancům svazku jako statutární orgán zaměstnavatele.
  4. Osobu na pozici Manažera navrhuje a schvaluje členská schůze. Členská schůze také rozhoduje o výši jeho odměny. Vůči Manažerovi zastává funkci statutárního orgánu zaměstnavatele předseda.
  5. Manažer je oprávněn účastnit se zasedání členské schůze a rady s hlasem poradním.
  6. Manažer organizačně zajišťuje styk orgánů svazku s veřejností.