název svazku: Mikroregion Žďársko

právní forma: svazek obcí

IČO: 14330008

DIČ:  CZ014330008

ID datové schránky: qqy87f6

bankovní spojení: účet č. 247408702/0600, vedený u Moneta bank

sídlo svazku: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

sídlo kanceláře:  Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

předseda svazku:  Ing. Martin Mrkos, ACCA

profil zadavatele:  není

předmět činnosti svazku: Svazek je společenstvím obcí založeným za účelem koordinace, ochrany a prosazování společných zájmů a rozvoje regionu.

Předmětem jeho činnosti je zejména:

 • Koordinace jednotlivých potřeb obcí v oblasti regionu
 • Společné vystupování a jednání ve vztahu ke:
  • státním fondům
  • orgánům státní správy, územní samosprávy, ministerstvům
  • podnikatelským a neziskovým subjektům
  • ostatním mezinárodním fondům a programům
  • případně dalším orgánům, institucím a subjektům,
 • Společný postup při řešení úkolů v oblasti:
  • odpadového hospodářství
  • školství
  • dopravní obslužnosti
  • životního prostředí
  • informatiky a propagace
  • cestovního ruchu a využití volného času
  • případně v dalších oblastech na kterých se shodne valná hromada svazku.

Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.

Počet členů: 36

Počet obyvatel k 1.1.2023 : 38 828