Pozvánka na ustavující členskou schůzi

Pozvánka na ustavující členskou schůzi